Merchandise

Træning

Erfaring

Gæstebog

Det siger de

Dukbutik

Filosofi

Prospects

Billeder

Facebook

Artikler

Teckkim.com har kun én stor interesse ved siden af dukningen - udviklingen af hans egen filosofi. Her kan du læse lidt om tankerne som Teckkim.com tumler med i øjeblikket:

Verden består af modsætninger og logik. Da vi nu i dette øjeblik lever og eksisterer i en krop er det en logisk sandhed at de molekyler der holder alt sammen eksisterer i verdensrummet.

Alle disse molekyler tilsammen kan vi kalde alt.

Den logiske modsætning til alt må nødvendigvis være ingenting, da alt logisk set kun er istand til at eksistere, hvis alt har ingenting at eksistere i. Derfor kan man fastslå at verden består af modsætninger og mødet imellem dem.

For at finde ud af hvordan det hele hænger sammen, må vi gå ud fra et fast punkt. Dette punkt er at verden er tredimensionalt eller forstået på en anden måde, består den af modsætningerne plus midten eller mødet imellem dem.

Typiske eksempler er f.eks.

sort gråt hvidt

fremtid nutid fortid

varmt tempereret koldt

fødslen livet døden

krop liv sjæl

alt mødet intet

solen jorden månen

dag gry nat

tør fugtig våd

klippe menneske vand

Dette kan overføres til vort eget planet system, der består af en stor, varm, energisk sol og som modsætning har vi månen der i forhold til solen er lille, kold og død. Samt mødet eller midten nemlig jorden der ikke er så stor, varm og energisk som solen og ikke så lille, kold og død som månen.

Intet skabte alt. eller sagt på anden måde, intet skabte den dementrale modsætning nemlig et stykke alt i form af en måne. Alt skabte så månens dementrale modsætning nemlig solen. For liv var månen dog for kold og solen for varm, derfor skabtes solens og månens dementrale modsætning Jorden eller miden imellem dem.

Billedet passer på en stor måne og en lille sol, sat sådan sammen at den lille sol er omsluttet af den store måne. Dette bevirker at den lille sols energi og varme må passere den kolde måne skorpe og derved bliver den kolde skorpe opvarmet og tempereret, hvilket er betingelsen for liv.

Af Jord er du kommet til jord skal du blive, denne kendte sætning er meget sigende for den udvikling jorden har gennemgået for at der kunne eksistere et menneske.

Jorden skabte vandet, vandet og jorden skabte betingelsen for planten. Planten udviklede sig i millioner af år til ikke at behøve en rod, en plante uden rod var det der udviklede sig til dyret og dyret er det der i gennem utallige variationer har udviklet sig til det mest udviklede og tilpassede dyr, et menneske.

Mennesket består af en fysisk krop og en psykisk sjæl. Kroppen er alt og sjælen er intet eller det rum hvori alt eksisterer. Kroppen kan bevæge sig ved hjælp af sjælens impulser, eller man kan sige at alt kan bevæges ved hjælp af intet, der er skaber, driv og udviklingskraften bag alt.

Med et ord kan man kalde det for tankekraften, hos os mennesker er den inddelt i 3 stadier kendt som bevidstheden, underbevidstheden og overbevidstheden.

Mennesket lever i virkeligheden, men virkeligheden er ikke nødvendigvis virkelig, den kan sagtens være uvirkelig virkelig.

Derfor kan man spørge sig selv om hvordan man kan vide hvad der er virkeligt virkeligt og hvad der er uvirkeligt virkeligt. Eller sagt på anden måde, hvordan skelner man imellem at leve et sandt liv i stedet for et liv baseret på løgnen.

Svaret er så simpelt at det er genialt, det der bekræfter sig selv er sandt og det der ikke kan bekræfte sig selv er løgn. Her er typiske eksempler:

Elske eller hade, elske er virkeligt og at hade er uvirkeligt formlen er ligesom i matematik med plus og minus. Vi ved alle at plus gange plus er plus et sandt udsagn, hvorimod minus gange minus er plus altså et usandt udsagn.

At elske at elske så elsker man, men hvis man hader at hade så elsker man. elske er sandt.

Fred eller krig. Har man fred med fred er der fred, men bekriger man en krig så er der også fred.

Taler man sandhed til en sandhed er det sandt, men lyver man om en løgn så er det sandhed.

Altid eller aldrig, altid altid er altid, men aldrig aldrig er altid.

God eller dårlig. Er man god til at være god er man god, men er man dårlig til at være dårlig er man god.

Alt eller intet. alt alt er alt, men intet intet er alt. Alt er sandheden og intet er løgn.

Leve eller dø. at leve livet er liv, men at dø i døden er livet.

Meningen med løgnen er altså at bekræfte sandheden, da alt i en modsætningsfyldt verden er relativt.

Meningen med livet er at bekræfte vores oprindelige tilstand nemlig døden. At bekræfte livet ved hjælp af døden er det samme fænomen, som når man bekræfter at hjemme er bedst, efter at man har rejst og er kommet hjem. Man ved altså ikke hvad man har før man har prøvet ikke at have det.

Man kan sige at vores oprindelige tilstand døden gik hen og døde og det førte til livet.

Det gælder også i dukning!
 
 
Forside